صفحه اصلی تاریخچه محصولات کاتالوگ گواهینامه ها تماس با ما

دریچه تخلیه

FLAP VALVE

DN : 50 - 1600mm

PN : 6 - 40 bar

دریچه تخلیه

این دریچه‌ها به منظور جلوگیری از برگشت سیال و اجسام موجود در حوضچه تخلیه آب و فاضلاب به درون لوله‌های سرریز بکار می‌روند که مجهز به سیت آب بندی مناسب بوده و با حداقل فشار 6/0 بار باز می‌گردند.

دریچه‌های تخلیه در دو نوع و به روش‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند: