صفحه اصلی تاریخچه محصولات کاتالوگ گواهینامه ها تماس با ما

شیر فشار شکن

RELIEF PRESSURE VALVE

DN : 50 - 300mm

PN : 10 - 25 bar

شير فشارشکن ( Pressure reducing valve )

شير فشارشکن همانگونه که از نام آن مشهود مي باشد جهت تغيير فشار زياد ورودي به فشار کم خروجي مورد استفاده و يا در صورتيکه در شبکه مصرفي بعد از شير ، مصرف آب وجود نداشته باشد و براي جلوگيري از انباشته شدن فشار استاتيک بصورت خودکار جريان را قطع مي نمايد .