صفحه اصلی تاریخچه محصولات کاتالوگ گواهینامه ها تماس با ما

صافی تیپ Y

Y-TYPE STRAINER

DN : 50 - 600mm

PN : 6 - 25 bar

صافی خط لوله